Địa chỉ: Thôn Minh Phượng , Xã Nham Sơn
 • Lê Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0965205378
  • Email:
   lelanchimphuong@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977 505 167
  • Email:
   nguyenngatmnns@gmail.com
 • Hoàng Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0962 975 628
  • Email:
   quyenthanh68@gmail.com